Meer over VBHC

In een goed functionerende gezondheidsorganisatie hangen volgens Porter de aansturing en de beloningen voor alle actoren af van de gecreëerde waarde voor de patiënt. De waarde voor de patiënt wordt bepaald door de gezondheidswinst te delen door de werkelijke kosten van zorg.

Omdat waarde afhangt van de behaalde resultaten, niet van de input of geleverde inspanning, dient deze uitgedrukt te worden in termen van uitkomsten en niet in termen van input of productie. De ambitie voor de besturingsfilosofie van de ziekenhuizen voor de komende jaren zou dan ook moeten liggen in het verleggen van de aandacht van productie naar waarde.

Een nadere toelichting op de VBHC-theorie is te lezen in het artikel ‘What Is Value in Healthcare?’ van prof. Michael E. Porter en prof. Elisabeth Teisberg, in The New England Journal of Medicine.