Ontwikkelstappen

schema werkwijze zorg voor uitkomst

Het selecteren en definiëren van de uitkomstindicatoren is de eerste en essentiële stap.

Om tot vaststelling van de belangrijkste indicatoren te komen, doorloopt een team van medisch specialisten en kwaliteitsmanagers de diverse fases van de methodologie.
Klik op de afbeelding.

Kenmerken van het ontwikkelproces bij Zorg voor Uitkomst:

  • Participatie van medisch specialisten, beleidsmedewerkers en data-analisten.
    Er zijn twee teams: een voor prostaatkanker en een voor longkanker
  • Vijf sequentieel opvolgende ontwikkelsessies afgewisseld met research- en analyseactiviteiten.
  • Toetsing door een internationale wetenschappelijke adviesraad en een nationale klankbordgroep.

De tweede stap is het implementeren van de indicatoren: het verzamelen van de benodigde gegevens en het berekenen van de resultaten van de indicatoren voor de deelnemende ziekenhuizen.