Selectie indicatoren

Uitkomstenboek kanker

De uitkomstindicatoren zijn:

 • verbonden met de zorgkwaliteit
  Het gaat over factoren die beïnvloed worden door medisch handelen
 • representatief
  Ze betreffen de grotere groepen patiënten met dezelfde aandoening en bestrijken binnen deze groepen de maximaal mogelijke meerderheid van patiënten
 • relevant voor patiënten
  Factoren die impact hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt
 • relevant voor andere belanghebbenden, zoals
  zorgverzekeraars, overheden, patiëntvertegenwoordigers

De indicatorensets voor long- en prostaatkanker – ontwikkeld in 2013 – zijn samengesteld uit een groot aantal gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van klinische registraties, van follow-up registraties en van zogenoemde Patient Reported Outcome Measures (PROMs).

Borging van de medische en methodologische kwaliteit van de indicatoren

 • De algemene kwaliteitsborging zit in de samenstelling en werkwijze van de expertteams die de indicatoren ontwikkeld hebben: voor prostaatkanker en voor longkanker doorloopt een team van medisch specialisten, kwaliteitsadviseurs en onderzoekers vijf stappen.
 • De methodische borging (juiste toepassing van de VHBC-methode) is gerealiseerd middels advisering door The Decision Group en toetsing door leden van de Internationale Adviesraad.
 • De medisch inhoudelijke borging is neergelegd bij de leden van de Internationale Adviesraad die internationaal erkend zijn als medisch expert op het gebied van de medische conditie.

Op 7 februari 2014 zijn voor long- en prostaatkanker de eerste resultaten gepresenteerd. Het symposium op 17 april betreft dus de tweede rapportage.

Uitkomstindicatoren voor borstkanker en dikkedarmkanker

In vervolg op de succesvolle eerste tranche van het Santeon project Zorg voor Uitkomst is een verkenning gedaan naar relevante reeds bestaande uitkomstindicatoren voor darmkanker, aanwezig in de DSCA of NKR. Vertrekpunt van de verkenning voor borstkanker waren de uitkomstindicatoren zoals aanwezig in de NBCA, IGZ en ZiZo. Er is daarna gekeken welke uitkomstmaten er naast de bestaande (registraties) nog worden gemist en mogelijk kunnen worden verkend. Aanpak:

 1. het bepalen van een eerste set uitkomstindicatoren en casemixfactoren voor borst- en darmkanker
 2. het (retrospectief) verzamelen van de nodige data door gebruikmaking van beschikbare databases, zoals IKNL
 3. het analyseren en beschrijven van de uitkomsten voor de twee tumorsoorten voor alle Santeon ziekenhuizen

Op het symposium op 17 april 2015 zijn de eerste resultaten voor deze aandoeningen gepresenteerd voor alle Santeon ziekenhuizen.