Zorg voor Uitkomst

Uitkomstindicatoren, ontwikkelingen

In de Nederlandse zorg worden steeds meer gegevens vastgelegd. De maatschappelijke tendens is er een van transparantie. Ziekenhuizen gebruiken de registraties om de zorgkwaliteit waar mogelijk verder te verbeteren en om verantwoording af te leggen. Die gegevens zijn tot nu toe vooral gericht op de structuur en het zorgproces (bijvoorbeeld hoeveel operaties worden er jaarlijks uitgevoerd). Dergelijke gegevens hebben zeker waarde, maar er kleven ook bezwaren aan. Naar de mening van professionals – de medisch specialisten – zijn er teveel indicatoren die er weinig toe doen en te weinig indicatoren die er veel toe doen. Dat is de drijfveer voor de Santeon ziekenhuizen om toe te werken naar een set uitkomstindicatoren die werkelijk relevant zijn voor patiënten en die professionals wetenschappelijk onderbouwde handvatten geven om waar mogelijk de zorg verder te verbeteren, vanuit het perspectief van de patiënt. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, patiëntenorganisaties en de zorgverzekeraars, mede door de goede ervaringen hiermee in het buitenland. Het gaat om indicatoren die iets zeggen over overleving, het optreden van recidiven op langere termijn (1-10 jaar) en over de kwaliteit van leven.

Kijk ook de opname van het webinar over het derde uitkomstenboek op 15 november 2016.

Uitkomstenboek 2013 voorzijdeUitkomstenboek 2014 voorzijdevoorzijde-uitkomstenboek-2016-web