Zorg voor Verbetering

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn begin 2016 gestart met hun programma Zorg voor Verbetering. Per aandoening wordt met de zeven ziekenhuizen een verbetercyclus ontwikkeld en geïmplementeerd. Basis hiervoor is, net als bij Zorg voor Uitkomst, Value Based Health Care.

In maart 2016 startte het programma met borstkanker, in april wordt prostaatkanker opgepakt en in mei heupartrose. Andere aandoeningen volgen daarna. Per aandoening wordt een scorekaart samengesteld, met een beknopte set uitkomst- en procesindicatoren en de bijbehorende belangrijkste oorzaken van kosten. De ziekenhuizen vergelijken onderling de uitkomsten. Zijn die uitkomsten verschillend, dan ligt hier een verbeterpunt voor het minder scorende ziekenhuis. Zijn de uitkomsten gelijk, dan wordt gekeken naar verschillen in kosten en wordt hier de optimalisatie behaald.

Voor een patiënt tellen de zorguitkomsten: gezondheidswinst en het effect op zijn of haar kwaliteit van leven. Dat is ook wat centraal staat in Zorg voor Verbetering. Nieuw is hier dat er ook naar processen en kosten wordt gekeken, in relatie tot de uitkomsten. De internationale uitkomstenstandaarden van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) dienen als leidraad voor de uitkomstindicatoren. Zorgverzekeraar Menzis is partner in dit programma en ook patiëntenorganisaties zitten aan tafel om mee te praten over de selectie van indicatoren.

Wat is VBHC
Klik op de afbeelding.
Dit programma leidt tot meer waarde; betere uitkomsten, minder kosten.